5ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops HAPCO

   

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops HAPCO

6 & 7 Μαρτίου 2009 / Grand Hotel Palace (Θεσσαλονίκη)

«Στρατηγικές Περιφερειακής Ανάπτυξης του Συνεδριακού Τουρισμού

σε Περίοδο Ύφεσης»


*To Βιβλίο Πρακτικών διατίθεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

 

**Με τη βοήθεια των χορηγών – εταιριών P.C. Podimatas Audiovisual S.A. και Chorus Call Hellas Α.Ε. μπορείτε να παρακολουθήσετε σε βίντεο το συνέδριο εδώ.