Η Logos Associates είναι η μοναδική εταιρία στην Ελλάδα που ειδικεύεται στην παραγωγή και στις εφαρμογές του λόγου. Εκτός από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων στρατηγικής επικοινωνίας:

  • Παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στη δημιουργία, την επιμέλεια και την επεξεργασία του λόγου, στα ελληνικά και στις κύριες Ευρωπαϊκές γλώσσες.
  • Σχεδιάζει έντυπες και ηλεκτρονικές εφαρμογές που επικεντρώνονται στο λόγο.
  • Παρέχει υπηρεσίες προβολής και επιστημονικής υποστήριξης στον συνεδριακό κλάδο.

Η εμπειρία, η εξειδίκευση και η υψηλή ποιότητα δίνουν στη Logos Associates μια ξεχωριστή θέση στην αγορά.

Καλύπτοντας αποτελεσματικά κάθε ανάγκη - από τη συγγραφή μιας πολιτικής ή συνεδριακής ομιλίας μέχρι την πλήρη επικοινωνιακή υποστήριξη - η Logos Associates είναι πολύτιμος συνεργάτης επιχειρήσεων, φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, καθώς και επαγγελματιών στο χώρο της επικοινωνίας και της διοργάνωσης συνεδρίων.

   
Logos Associates ΕΠΕ
Αναγνωστοπούλου 59, Κολωνάκι
106 72, Αθήνα

Τηλ: 210-7231440
Φαξ: 210-7231441
URL: www.logosgroup.gr
 
Υπεύθυνη Επικοινωνίας:
Αγγελική Κοσμοπούλου, Διαχειρίστρια
E-mail: akosmo@logosgroup.gr