Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού από τον HAPCO - 25/02/2011

   

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού από τον HAPCO

 

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (HAPCO), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την υλοποίηση του έργου «Συμβουλευτική υποστήριξη στην εκπόνηση και εφαρμογή κλαδικού σχεδίου διαρθρωτικής προσαρμογής επιχειρήσεων μελών του HAPCO στο Νομό Αττικής», στα πλαίσια της συμμετοχής του στην Πρόσκληση Α’ της Πράξης «Διαρθρωτική Προσαρμογή Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης».
 
Περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους και το περιεχόμενο της Προκήρυξης παρέχονται από τον HAPCO, τηλ. 210/ 72 56 541-3, 210/ 72 58 486.
 
Πατήστε εδώ για το πλήρες τεύχος της προκήρυξης.