Παράταση προθεσμίας για συμμετοχή στην online έρευνα: «Υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό της Β. Ελλάδας στο Συνεδριακό Τουρισμό» - 15/01/2009

   

Παράταση προθεσμίας για συμμετοχή στην online έρευνα:

«Υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό της Β. Ελλάδας στο Συνεδριακό Τουρισμό»

 

Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας για συμμετοχή στην online έρευνα με θέμα τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό της Β. Ελλάδας στο συνεδριακό Τουρισμό μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2009 και καλεί τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες και φορείς, που δεν έχουν ακόμα συμπληρώσει το σχετικό ερωτηματολόγιο, να συμβάλλουν καθοριστικά με τη συμμετοχή τους στην εξαγωγή αντιπροσωπευτικών συμπερασμάτων.
                                                                                                                  
Η πρωτογενής έρευνα που διεξάγεται σε συνεργασία με τον HAPCO (Hellenic Association of Professional Congress Organizers) και πραγματοποιείται κυρίως μέσω διαδικτύου, έχει ως στόχο αρχικά την καταγραφή και εν συνεχεία την αξιολόγηση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των συνεδριακών χώρων της Β. Ελλάδας, καθώς και τη διερεύνηση του αντίκτυπου της παρουσίας τους στο σύγχρονο τουριστικό κύκλωμα και την τοπική κοινωνία.
 
Ειδικότερα, στην έρευνα καλούνται να συμμετάσχουν επαγγελματίες του συνεδριακού τουρισμού που δραστηριοποιούνται στις περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και της Ηπείρου. Το online ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.surveygizmo.com/s/83350/- απευθύνεται συγκεκριμένα σε οργανωτές συνεδρίων (PCOs), καθώς και σε διοικητικά στελέχη ή αρμόδιους υπεύθυνους:
 
– συνεδριακών κέντρων
 
– ξενοδοχείων που διαθέτουν συνεδριακούς χώρους
 
– δήμων και δημοτικών επιχειρήσεων, καθώς και
 
– εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με αίθουσες συνεδρίων
 
Το ερωτηματολόγιο θα παραμείνει διαθέσιμο online μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου και οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να το συμπληρώσουν και να το αποστείλουν μέχρι αυτή την καταληκτική ημερομηνία. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ελλείψει επαρκών στοιχείων, μπορούν να παραλείψουν όσες από τις ερωτήσεις κρίνουν σκόπιμο. Για τη διευκόλυνση όσων επιθυμούν να το εκτυπώσουν και να επεξεργαστούν τα ερωτήματα πριν υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις τελικές τους απαντήσεις, το ερωτηματολόγιο διατίθεται και σε μορφή .doc στην ιστοσελίδα: http://www.tour.teithe.gr/conferenceresearch.php. Η υποβολή του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου μπορεί, ωστόσο, να γίνει και ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: «Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, Αλεξάνδρειο T.E.I. Θεσσαλονίκης, Τ.Θ.141, 57400, Θεσσαλονίκη», ή με fax στο 2310791556.
 
Η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων και φορέων κρίνεται μείζονος σημασίας, προκειμένου να προκύψουν συγκεντρωτικά αποτελέσματα που θα οδηγήσουν στη διατύπωση ολοκληρωμένων προτάσεων για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την τεχνική υποστήριξη των συνεδριακών εγκαταστάσεων, η λειτουργικότητα των οποίων συμβάλλει στην πραγματοποίηση επιτυχημένων διοργανώσεων και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού στην Β. Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops για το Συνεδριακό Τουρισμό του HAPCO με τίτλο «Στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης του Συνεδριακού Τουρισμού σε περίοδο ύφεσης» (Grand Hotel Palace, 6-7 Μαρτίου 2009) και θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου.
 
Για οποιαδήποτε ερώτηση ή παρατήρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: soga@tour.teithe.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 791211.