Πρόσκληση συμμετοχής στην online έρευνα: «Υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό της Β. Ελλάδας στο Συνεδριακό Τουρισμό» - 02/12/2008

   

Πρόσκληση συμμετοχής στην online έρευνα:

«Υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό της Β. Ελλάδας στο Συνεδριακό Τουρισμό»


 
Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον HAPCO (Hellenic Association of Professional Congress Organizers) ανακοινώνει τη διενέργεια πρωτογενούς έρευνας με θέμα τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό της Β. Ελλάδας στο συνεδριακό Τουρισμό και καλεί τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες και φορείς να συμβάλλουν καθοριστικά με τη συμμετοχή τους στην επιτυχή διεξαγωγή της μελέτης.
 
Η έρευνα πραγματοποιείται κυρίως μέσω διαδικτύου και έχει ως στόχο αρχικά την καταγραφή και εν συνεχεία την αξιολόγηση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των συνεδριακών χώρων της Β. Ελλάδας, καθώς και τη διερεύνηση του αντίκτυπου της παρουσίας τους στο σύγχρονο τουριστικό κύκλωμα και την τοπική κοινωνία.
 
Ειδικότερα, στην έρευνα καλούνται να συμμετάσχουν επαγγελματίες του συνεδριακού τουρισμού που δραστηριοποιούνται στις περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και της Ηπείρου. Το online ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.surveygizmo.com/s/83350/- απευθύνεται συγκεκριμένα σε οργανωτές συνεδρίων (PCOs), καθώς και σε διοικητικά στελέχη ή αρμόδιους υπεύθυνους:

• συνεδριακών κέντρων

• ξενοδοχείων που διαθέτουν συνεδριακούς χώρους

• δήμων και δημοτικών επιχειρήσεων, καθώς και

• εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με αίθουσες συνεδρίων

Το ερωτηματολόγιο θα παραμείνει διαθέσιμο online μέχρι τις 10/1/2009 και οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να το συμπληρώσουν και αποστείλουν μέχρι αυτή την καταληκτική ημερομηνία. Για τη διευκόλυνση όσων επιθυμούν να το εκτυπώσουν και να επεξεργαστούν τα ερωτήματα πριν υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις τελικές τους απαντήσεις, το ερωτηματολόγιο διατίθεται και σε μορφή .doc στην ιστοσελίδα: http://www.tour.teithe.gr/conferenceresearch.php Η υποβολή του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου μπορεί, ωστόσο, να γίνει και ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: «Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, Αλεξάνδρειο T.E.I. Θεσσαλονίκης, Τ.Θ.141, 57400, Θεσσαλονίκη», ή με fax στο 2310 791556.
 
Η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων και φορέων κρίνεται μείζονος σημασίας, προκειμένου να προκύψουν συγκεντρωτικά αποτελέσματα που θα οδηγήσουν στη διατύπωση ολοκληρωμένων προτάσεων για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την τεχνική υποστήριξη των συνεδριακών εγκαταστάσεων, η λειτουργικότητα των οποίων συμβάλλει στην πραγματοποίηση επιτυχημένων διοργανώσεων και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού στην Β. Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops για το Συνεδριακό Τουρισμό του HAPCO με τίτλο «Στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης του Συνεδριακού Τουρισμού σε περίοδο ύφεσης» (Grand Hotel Palace, 6-7 Μαρτίου 2009) και θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου.
 
Για οποιαδήποτε ερώτηση ή παρατήρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: soga@tour.teithe.gr  ή τηλεφωνικά στο 2310791211.