Συνεργασία φορέων για τον Συνεδριακό Τουρισμό - 09/06/2008

   

Συνεργασία φορέων για τον Συνεδριακό Τουρισμό


Η υφιστάμενη κατάσταση της ελληνικής συνεδριακής αγοράς καθώς και οι απαιτήσεις και οι προοπτικές του συνεδριακού τουρισμού της Ελλάδας, ήταν το κύριο αντικείμενο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2008, μεταξύ εκπροσώπων του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών Θεσσαλονίκης (TCVB), του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Oργανωτών Συνεδρίων (HAPCO), της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής (ΕΞΑΑ) και του  (ACB).
 
Η συνάντηση, που είναι η πρώτη αυτού του χαρακτήρα, διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του TCVB και έλαβε χώρα στα γραφεία του ACB και της Εταιρείας Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Αθηνών (ΕΤΟΑΑ) στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν οι τελευταίες  εξελίξεις στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά συνεδρίων, τρέχοντα και χρόνια ζητήματα που αφορούν στη συνεδριακή δραστηριότητα, τρόποι καλύτερης οργάνωσης και προβολής του συνεδριακού προϊόντος της χώρας καθώς και θέματα που απασχολούν τη συνεδριακή αγορά των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης.
 
Κοινή διαπίστωση των φορέων είναι ότι η Ελλάδα, το τελευταίο διάστημα εμφανίζει ικανοποιητικές προοπτικές ως προορισμός συνεδρίων, εταιρικών συναντήσεων και incentives, πλην όμως, απαιτείται σειρά θεσμικών παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών, πρωτίστως από την πλευρά της Πολιτείας, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η διείσδυση του ελληνικού συνεδριακού προϊόντος στις διεθνείς αγορές ενδιαφέροντος και στα κέντρα λήψης αποφάσεων της παγκόσμιας συνεδριακής αγοράς.
 
Προς αυτή την κατεύθυνση, οι φορείς που συμμετείχαν στη σύσκεψη:

  • ενέκριναν ευρύ πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας,
  • δεσμεύτηκαν να προχωρήσουν σε κοινές δράσεις και ενέργειες με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους,
  • συμφώνησαν να πραγματοποιούν ανάλογες συναντήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν: Από το TCVB, οι κ.κ. Β. Μπρόβας (Πρόεδρος Δ.Σ.), Γ. Ασλάνης (Μέλος Δ.Σ.) και η κα Ε. Μυλωνά (Γεν. Διευθύντρια). Από τον HAPCO, οι κ.κ. Ντ. Αστράς (Πρόεδρος Δ.Σ.), Π. Ποδηματάς (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), Δ. Μάντζιος (Μέλος Δ.Σ.), Ζ. Καπλανίδης (Μέλος Δ.Σ.) και η κα Λ. Μαστρονικολή (Γεν. Διευθύντρια). Από την ΕΤΟΑΑ και το ACB, οι κ.κ. Α. Σπυράκος (Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΤΟΑΑ), Π. Αρκουμανέας (Διευθύνων Σύμβουλος ΕΤΟΑΑ),  Γ. Αγγελής (Διευθυντής ACB) και η κα Ε. Φραγκιαδάκη (Μέλος Advisory Board ACB). Από την ΕΞΑΑ, οι κ.κ. Γ. Τσακίρης (Πρόεδρος και Μέλος Δ.Σ. ΕΤΟΑΑ) και Α. Μουσαμάς (Μέλος Δ.Σ.).