Παρουσιάσεις - VIDEO

   

Πέµπτη 12 Μαρτίου 2015 (HAPCO Day)

(*Για να κατεβάσετε τις ομιλίες πατήστε στους τίτλους τους)

Χαιρετισµοί - Τελετή Έναρξης
- Ντίνος Αστράς, Πρόεδρος ∆.Σ. HAPCO (VIDEO)
- Παναγιώτης Κουρουµπλής, Υπουργός Υγείας (*εκπροσωπήθηκε από τον Γεν. Γραμματέα, κ. Σπύρο Κοκκινάκη) (VIDEO)
- Γιώργος Τσακίρης, Πρόεδρος ΞΕΕ (VIDEO)
- Ανδρέας Ανδρεάδης, Πρόεδρος ΣΕΤΕ (VIDEO)
- Λύσανδρος Τσιλίδης, Πρόεδρος HATTA (VIDEO)

Ενότητα I: Ιατρικός Συνεδριακός τουρισµός στην Ελλάδα: Κοινή στρατηγική ή παράλληλοι δρόµοι;
Οµιλητές:
"Προβλήµατα & Εµπειρίες από τη διοργάνωση του Παγκοσµίου Συνεδρίου Υπέρτασης" 
Αθανάσιος Μανώλης, ∆ιευθυντής Καρδιολογικού Τµήµατος Γενικού Νοσοκοµείου «Ασκληπιείο» Βούλας (VIDEO)
"∆ιοργάνωση Συνεδρίων: Από τη σκοπιά του Επιστηµονικού φορέα"
∆ηµήτρης Παπακωνσταντίνου, Αν.  Καθ. Οφθαλµολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (VIDEO)
"Η αβάσταχτη ελαφρότητα του ελληνικού συνεδριακού τουρισµού"
Ντίνος Αστράς, Πρόεδρος HAPCO, Πρόεδρος Triaena Tours & Congress S.A. (VIDEO)

Ενότητα II: Εξελίξεις της τεχνολογίας στην υπηρεσία συνεδρίων και εκδηλώσεων
Οµιλητές:
"Οι εξελίξεις και οι εφαρµογές των νέων τεχνολογιών στην αγορά του MICE"
Παναγιώτης Ποδηµατάς, Αντιπρόεδρος ∆.Σ. HAPCO, Γενικός ∆ιευθυντής P.C. Podimatas Audiovisual S.A. (VIDEO)
"Τελευταίες Τεχνολογικές Εξελίξεις που κάθε επαγγελµατίας του συνεδριακού τουρισµού πρέπει να γνωρίζει"
Μανόλης Ψαρρός, Γενικός ∆ιευθυντής Toposophy
"Φέρνει το Internet και το cloud computing µια νέα εποχή για τους οργανωτές συνεδρίων και εκδηλώσεων;"
Ηλίας Κατιρτσιγιαννόγλου-Ανανιάδης, Key Account Manager, eventora (VIDEO)
• "Συνεδριακές πλατφόρµες διαχείρισης γνώσης"
Παναγιώτης Τζέλλος, Γενικός ∆ιευθυντής conferience.com (VIDEO)

Ενότητα III: Ελληνικό MICE: Κοιτάζοντας στο µέλλον
Οµιλητές:
"Όλοι µαζί. Μπορούµε;"
Γεωργία Τσάτσου, ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος Erasmus Conferences Tours & Travel (VIDEO)
"MICE: Κοιτάζοντας το µέλλον"
Βύρων Αργύρης, Πρόεδρος Conceptours (VIDEO)
"Αθήνα, παρούσα στην αγορά MICE"
Εύα Μπατζάκη, ∆ιευθύντρια Πωλήσεων, Hilton Athens Hotel (VIDEO)
"Αθήνα – Αναζητώντας τον ιδανικό προορισµό για MICE"
Ζένια Κερασίδου, ∆ιευθύντρια Πωλήσεων, Μέγαρο ∆ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών (VIDEO)

Keynote Speech
"Certification – a tool for differentiation"
Luisa Ahrens Teixeira, APECATE Vice President & Mundiconvenius General Manager (VIDEO)

Ενότητα IV: Η θέση της Ελλάδας στον παγκόσµιο συνεδριακό χάρτη
Οµιλητές:
"H συµβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισµού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις"
Ιωσήφ Πάρσαλης, Γενικός ∆ιευθυντής, Marketing Greece (VIDEO)
"Αθήνα και συνεδριακός τουρισµός - Αντιµετωπίζοντας τον αστάθµητο παράγοντα"
Αλέξης Γαληνός, ∆ιευθυντής Γραφείου Συνεδρίων Αθήνας (ACVB) (VIDEO)
"Thessaloniki Convention Bureau: ∆ηµιουργία νέων προοπτικών για την πόλη"
∆έσποινα Αµαραντίδου, Πρόεδρος ∆.Σ. Γραφείου Συνεδρίων Θεσσαλονίκης (TCB) (VIDEO)

Friday 13th March 2015 (EFAPCO Day)

Introduction by Ivo Miksa, EFAPCO President (click here to see the presentation, entitled "X Anniversary EFAPCO 2005-2015") (VIDEO)

Session I: The Institute of Event Management. The UK Model in a European Landscape
Speakers:
• Susan Spibey, Adviser on Professional Standards (click here to see the presentation)
• Ben Gittus, EOSE Services (Skype)
• Stephen Studd, EOSE Services (Skype)
Presented by EFAPCO’s Adviser on Professional Standards, Susan Spibey, featuring a remote Q&A session involving Ben Gittus and Stephen Studd of EOSE Services, consultants to the Institute. (VIDEO)

Visibility, Values and Awareness (click here to see the presentation)
Speaker: Peter Theodorides, Vice President, Membership Committee Chair, IFES - International Federation of Exhibitions & Events Services, CEO & President, Vision Ltd.
Peter Theodorides will explore ways to develop an “international strategic alliance”, with an invitation to attend the IFES 2015 World Summit in Vienna, Austria, in June. (VIDEO)

Session II: EFPIA Transparency Code implementation and its impact on PCOs
Moderator: Ivo Miksa, EFAPCO President (click here to see the presentation)
Speaker: Andrew Powrie-Smith, Communications Director, EFPIA (Skype) (click here to see the presentation) (VIDEO)

Moderated by Ivo Miksa: featuring a remote presentation by Andrew Powrie-Smith, new Communications Director with the EFPIA, on the Transparency Code and best practices for its implementation.  Highlighting a meeting held by EFPIA: Report – Going Live: Implementation of the Disclosure Code

Differences between national PCO Organisations and their challenges and opportunities in the future

Speakers:
• Baudouin Guyot, President BAPCO
• Sam van de Kerckhof, Vice President EFAPCO, Destrée Organization, Partner & Director of Public & Corporate Affairs
• Lenka Zlebkova, Prague CB (skype)

A remote presentation by Lenka Zlebkova: Prague Convention Bureau’s membership model and success in educating the city and government about the true value of the Meetings Industry. With Baudouin Guyot, newly-elected President of BAPCO, and Sam van de Kerckhof of EFAPCO. (VIDEO)

Discussion of EFAPCO’s position in securing greater professional, economic and social recognition for the Events Management sector.