ΝΕΑ

   

Στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace από 21 μέχρι και 25 Φεβρουαρίου 2018  έλαβε χώρα το επιτυχημένο, με Διεθνή συμμετοχή, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία

28/02/2018


Στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace από 21 μέχρι και 25 Φεβρουαρίου 2018 έλαβε χώρα το επιτυχημένο, με Διεθνή συμμετοχή, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία

Tο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία, με διεθνή συμμετοχή, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 21-25 Φεβρουαρίου 2018 στο Grand Hotel Palace. Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, σε συνεργασία με άλλες συνεργαζόμενες με την Εταιρεία Παθολογίας Ελλάδος (Ε.Π.Ε.), Επιστημονικές Εταιρείες, κατέβαλλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχή κατάρτιση του Επιστημονικού Προγράμματος του Συνεδρίου, ώστε να περιλαμβάνονται όλες οι σημαντικές εξελίξεις της Παθολογίας. Στις πέντε ημέρες του 4ου Συνεδρίου, διακεκριμένοι στα αντίστοιχα αντικείμενα Έλληνες και ξένοι επιστήμονες παρουσίασαν τις νεότερες εξελίξεις και τις σύγχρονες προσεγγίσεις σε όλα τα πεδία της Εσωτερικής Παθολογίας μεταφέροντας επίσης τη διεθνή εμπειρία σε ερευνητικό, κλινικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. 

Στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ε. και της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου ήταν να αποτελέσει και αυτό το Συνέδριο βήμα ουσιαστικής επιμόρφωσης και συμβολής στην δια βίου εκπαίδευση του Παθολόγου καθώς και μοχλό αναβάθμισης της Ειδικότητας της Παθολογίας, η οποία αποτελεί τη βάση του συστήματος της νοσοκομειακής περίθαλψης, αλλά και βασικό πυλώνα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Το Συνέδριο τέλεσε υπό την αιγίδα της European Federation of Internal Medicine (E.F.I.M.), της οποίας η Ε.Π.Ε. αποτελεί μέλος εκπροσωπώντας τους Έλληνες Παθολόγους στην Ευρώπη.