ΝΕΑ

   

«Έξυπνα Νησιά & Έξυπνες Μικρές Πόλεις», άλλο ένα διεθνές συνέδριο για την ELIT Language Services

28/02/2018


«Έξυπνα Νησιά & Έξυπνες Μικρές Πόλεις», άλλο ένα διεθνές συνέδριο για την ELIT Language Services

Η ELIT κάλυψε τη διερμηνεία κατά τη διάρκεια του διήμερου Διεθνούς Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα πριν από λίγες ημέρες, με θέμα «Έξυπνα Νησιά & Έξυπνες Μικρές Πόλεις - Πολιτικές, Τεχνολογίες, Χρηματοδοτικά Εργαλεία & Καλές Πρακτικές».

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στις υποστηρικτικές πολιτικές καθώς και παραδείγματα καλών πρακτικών από όλη την Ευρώπη και τρόποι χρηματοδότησης των έργων. 

Η συμμετοχή των ομιλητών, Ελλήνων και ξένων, ήταν μεγάλη και τα συμπέρασμα του συνεδρίου ελπιδοφόρα:  οι Έξυπνες Μικρές Πόλεις και τα Έξυπνα Νησιά μπορούν να είναι όχι μόνο καταναλωτές αλλά και «εργαστήρια» για την ανάπτυξη της καινοτομίας και τη δημιουργία επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας.