ΝΕΑ

   

Στο δίκτυο μελών HAPCO και ο εκδοτικός οργανισμός DIRECTION BUSINESS NETWORK

28/01/2015


Στο δίκτυο μελών HAPCO και ο εκδοτικός οργανισμός DIRECTION BUSINESS NETWORK

Διευρύνοντας το δίκτυο μελών στην κατηγορία "Εκδοτικοί Οίκοι", ο Σύνδεσμος Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO) καλωσορίζει με χαρά τον εκδοτικό οργανισμό "DIRECTION BUSINESS NETWORK". Κοινός στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η ενίσχυση των δεσμών επικοινωνίας και δράσεων μεταξύ του επιχειρηματικού / οικονομικού και του τουριστικού / συνεδριακού κλάδου, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή προβολή επιχειρήσεων και διακεκριμένων προσωπικοτήτων τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η DIRECTION BUSINESS NETWORK εκδίδει περισσότερους από 25 έντυπους και ηλεκτρονικούς τίτλους και διατηρεί έντονη διαδικτυακή παρουσία, με στόχο την ανάδειξη και υποστήριξη διαφορετικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας.
Προσφέρει καθημερινά έγκυρη, έγκαιρη και ουσιαστική ενημέρωση καλύπτοντας τους παρακάτω τομείς:
• Marketing, Επικοινωνία & Media
• Λιανεμπόριο & Βιομηχανία
• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Αειφορία
• Νέες Τεχνολογίες & Τηλεπικοινωνίες
• Προσωπική Φροντίδα
• Αθλητισμός

Εδραιωμένες Σχέσεις με την Αγορά (Loyalty)
Η άμεση, αξιόπιστη και διαδραστική επικοινωνία με τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, τοποθετούν την εταιρεία στο επίκεντρο των επιχειρηματικών εξελίξεων και των νέων διαμορφούμενων τάσεων των αγορών.
Μέσα από τις εκδόσεις της, η DIRECTION προσφέρει αντικειμενική πληροφόρηση και πολύτιμα εργαλεία δουλειάς σε όλους τους επαγγελματίες των κλάδων που καλύπτει (Opinion Leaders, Opinion Makers, Decision Makers), προβάλλοντας συστηματικά τις επιχειρήσεις, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, αλλά και τους ανθρώπους ή τις ομάδες πίσω από αυτές.
Η βαθιά εξειδίκευση και η εμπειρία, συμβάλλουν στη διαμόρφωση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με το σύνολο της αγοράς και θέτουν τις βάσεις για την περαιτέρω διεύρυνση των δραστηριοτήτων της DIRECTION.

Προστιθέμενη Αξία
Στο πλαίσιο της συνεχούς διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της, η DIRECTION διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία (know-how) για την περαιτέρω επέκταση των “niche” αγορών που καλύπτει, μέσω της παροχής νέων υπηρεσιών/προϊόντων, με κύριο μέλημα την αύξηση της προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της εταιρείας, την εκμετάλλευση των συνεργιών (synergies) και τη δημιουργία economies of scale.

Όραμα - Στόχοι
Με ιδιαίτερη ευαισθησία και επίγνωση των αναγκών και των σημαντικών αλλαγών που βιώνει η ελληνική αγορά σήμερα, η DIRECTION απαντά στις προκλήσεις της εποχής και έχει πάντα σαν γνώμονα την παροχή ενημέρωσης, υποστήριξης και αρωγής στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας
DIRECTION BUSINESS NETWORK
Μικράς Ασίας 43,
152 33 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 77.12.400
Φαξ: 210 77.85.097
Email: info@direction.gr
URL: http://www.direction.gr